31/12/15

Ποδαρικό με φόρους στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και στο κρασί.....

Ενεργοποιείται από την Πρωτοχρονιά η επιβολή φόρου στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ
 και στο κρασί.

Την Τετάρτη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
εγκύκλιος 
της ΓΓΔΕ με την οποία ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 η 
επιβολή τέλους 5 λεπτών του ευρώ ανά στήλη σε κάθε τυχερό παιχνίδι
 του
 ΟΠΑΠ, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την επιβολή 
Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης 20 λεπτών ανά λίτρο κρασιού.

Από τους δύο αυτούς φόρους η κυβέρνηση επιδιώκει να εισπράξει 

400 εκατ. ευρώ 
περίπου. Από την επιβολή ειδικού τέλους στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ το
 υπουργείο Οικονομικών προσδοκά έσοδα της τάξεως των 350 εκατ. ευρώ σε 
ετήσια βάση.

Η επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί αναμένεται σύμφωνα με τις
 εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών να επιβαρύνει την εγχώρια κατανάλωση
 με 55 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή είναι τα προβλεπόμενα πρόσθετα έσοδα 
για το Δημόσιο.

Τα δύο αυτά μέτρα ελήφθησαν ως ισοδύναμα για την κατάργηση της διάταξης 
νόμου η οποία ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο και καθιέρωνε την επιβολή ΦΠΑ
 σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια.
Newsroom ΔΟΛΠΗΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β
ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες Β. Ζαρκαδούλα 
Τηλέφωνο : 210- 3644781,
3642570, 3604308 
FAX : 210-3642251 
ΑΔΑ: Ω1Λ0Η-ΗΦΣ 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 

ΠΟΛ. 1275

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 17 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ ΑΊ52) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών. 

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 

Άρθρο 12 

1. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4346/2015, επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανα στήλη, σε κάθε παίγνιο της ΟΠΑΠ ΑΕ. Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ ΑΕ. 

Με τις ίδιες διατάξεις παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, να καθορίσει τη διαδικασία και το χρόνο απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου προστίθεται, στο παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ.24.9/20.10.1958,όπως ισχύει)», η φράση «Ειδικό τέλος παιγνίων ανά στήλη» και συνεπώς η διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους καθώς και η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής αυτής καθώς και εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α'). 

3.Με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η ισχύς των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων αρχίζει από την 1.1.2016.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes